Jak Odczytywać i Interpretować Wykresy na Forex: Przewodnik dla Początkujących Inwestorów

1. Podstawowe Rodzaje Wykresów na Forex

1.1 Wykres Liniowy

Wykres liniowy to najprostszy typ wykresu, który przedstawia tylko zamknięcie cen na koniec określonego okresu (na przykład dnia, tygodnia, miesiąca). Linia łączy te punkty zamknięcia, tworząc prostą reprezentację ruchów ceny^[1^].

1.2 Wykres Słupkowy

Wykres słupkowy dostarcza więcej informacji niż wykres liniowy, przedstawiając cenę otwarcia, cenę zamknięcia, jak i najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Każdy słupek reprezentuje określony okres, na przykład jedną godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc.

1.3 Wykres Świecowy

Wykresy świecowe, znane również jako wykresy świec japońskich, są najpopularniejsze wśród traderów Forex. Podobnie jak wykresy słupkowe, wykresy świecowe pokazują cenę otwarcia, cenę zamknięcia, najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Ciało (lub „świeca”) przedstawia różnicę między ceną otwarcia a zamknięcia, a „knoty” pokazują najwyższe i najniższe ceny^[2^].

2. Analiza Wykresów Forex

2.1 Trendy i Poziomy Wsparcia/Oporu

Podstawą analizy technicznej na Forex jest identyfikacja trendów i poziomów wsparcia/oporu. Trend to kierunek, w którym porusza się rynek. Trend może być rosnący (wzrost cen), malejący (spadek cen) lub boczny (ceny poruszają się w zakresie). Poziomy wsparcia i oporu to poziomy cen, przy których cena ma tendencję do odwrócenia lub zatrzymania swojego ruchu.

2.2 Formacje Cenowe i Wzorce Świecowe

Formacje cenowe, takie jak podwójne szczyty, podwójne doły, głowy i ramiona, oraz wzorce świecowe, takie jak młot, wisielec, spadająca gwiazda i inne, mogą pomóc traderom przewidzieć przyszłe ruchy cen^[3^].

Źródła:

  1. W. Brock, C. Hommes, C. Wagner, „More Hedging Instruments May Destabilize Markets”, Journal of Economic Dynamics and Control, 2009.
  2. S. Nison, „Japanese Candlestick Charting Techniques”, Prentice Hall Press, 1991.
  3. H. Bessembinder, K. Chan, „The profitability of technical trading rules in the Asian stock markets”, Pacific-Basin Finance Journal, 1995.
Doktor Aurelia Fahitas

Doktor Ekonomii specjalizująca się w rynku wymiany walut.