OC, AC, waluta, assistance

OC, AC, NNW, Assistance – czym są i co nam dają

Odpowiednie pakiet ubezpieczeń dla Twojego samochodu to podstawa. Jakie możliwości oferuje na rynek ubezpieczeń i czym różni się OC, AC, NNW i Assistance? Sprawdzamy.

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. Jeśli więc spowodujesz wypadek, w którym uszkodzisz samochód innej osoby, wszystkie koszty zostaną pokryte z Twojej polisy OC, a Ty nie zapłacisz za jego naprawę z własnej kieszeni. I odwrotnie, gdy inny uczestnik ruchu spowoduje straty u Ciebie, masz prawo wymagać wypłaty odszkodowania z jego polisy. W Polsce jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres jest określony ustawowo i jest taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Co ważne, szkoda powstała przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania zaliczana jest do ubezpieczenia OC (wlicza się w definicję „szkody w związku z ruchem pojazdu”).

AC, zwane też  Autocasco to z kolei dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Gwarantuje pokrycie kosztów szkody powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne (w tym powódź, grad, huragan, zapadnięcia ziemi, uderzenie pioruna), kradzieży pojazdu, pożaru lub wybuchu. Można objąć nim swój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe. Wszystko zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń, a one mogą być różne. AC obejmuje często szeroki zakres usług powypadkowych, np. organizacja i pokrycie kosztów transportu pojazdu, organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, czy też pomoc przy wymianie koła. Im większą ochronę będzie zapewniać ubezpieczenie AC samochodu, tym wyższy będzie jego koszt.

NNW to ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Obejmuje życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów. W razie zdarzenia, pokryje finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Określany jest on procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania NNW.  Oczywiście jego wysokość zależy także od całkowitej sumy ubezpieczenia. Ta uzależniona jest od wybranego wariantu ochrony. Co ważne, polisa nie dotyczy tylko zdarzenia podczas bezpośredniego poruszania się auta, a także przy wysiadaniu lub wsiadaniu do samochodu, podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania lub postoju, podczas naprawy pojazdu na trasie. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, aczkolwiek warto rozważyć jego posiadanie. Ze względu na dostępność różnych konfiguracji, każdy kierowca będzie w stanie dopasować ofertę do własnych potrzeb.

Prof. Leokadia Slamec

Profesor UJ od kilkunastu lat pracująca jako diler walutowy.