spłata pożyczki w walucie

Wcześniejsza spłata pożyczki – opłaca się czy nie?

Wcześniejsza spłata pożyczki niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala pozbyć się zadłużenia i zbudować dobrą historię kredytową. Umowa zawierana jest na konkretny czas. Chociaż mamy w niej datę stanowiącą ostateczny termin zwrotu pieniędzy, klient ma prawo spłacić zaciągnięty dług w każdej chwili podczas jej trwania. Dotyczy to nie tylko zwykłej pożyczki, ale także wcześniejszego spłacenia kredytu hipotecznego, jak i konsumenckiego.

Wcześniejsza spłata pożyczki (w teorii) nie powinna się wiązać z ponoszeniem dodatkowych kosztów, tj. prowizji czy dodatkowych opłat. Umowa może jednak zawierać zastrzeżenie co do dodatkowych opłat za spłatę kredytu przed czasem. Co ważne: prowizja ta nie może być większa niż wysokość odsetek, które pożyczkobiorca zapłaciłby w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym czasem zakończenia umowy. Jednocześnie opłata nie może przekraczać bezpośrednich kosztów kredytodawcy związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązania.

Gdy chcemy spłacić pożyczkę, warto więc zwrócić uwagę na opłacalność tego procesu.

Na przykład,  podczas nadpłaty części kredytu dojdzie do zmniejszenia raty albo skrócenia okresu kredytowania (przy pozostawianiu tej samej wysokości rat). Mniejsza rata to niższe odsetki, a krótszy okres kredytowania to mniejsze koszty. Warto zastanowić się wówczas co jest dla nas bardziej korzystne. Jeśli doliczona zostanie prowizja za wcześniejszą spłatę, to trzeba sprawdzić, czy nie przewyższa ona uzyskanych oszczędności z tytułu zmniejszenia rat, skrócenia okresu czy całkowitej spłaty należności. Gdy zostało niewiele czasu do końca zobowiązania, a prowizja będzie wysoka, może okazać się, że proces wcześniejszej spłaty jest nieopłacalny.

Spłata kredytu hipotecznego przed czasem także nie jest prostą sprawą. Bank narzuca często dodatkowe wymogi i świadczenia. Z reguły kredyt ten brany jest na 30 lat z możliwością wcześniejszej darmowej spłaty części lub całość kredytu ale po upływie określonego czasu. I znów wszystko zależy od prowizji. Zgodnie z przepisami o zmiennej stopie procentowej, prowizja za przedterminową spłatę może być nakładana jedynie w czasie 3 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu. Później bank musi zapewnić nam możliwość spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Prof. Adam Czonsek

Profesor ekonomii oraz wieloletni diler walutowy.